Dažniausiai užduodami
klausimai

BENDRIEJI KLAUSIMAI

AR DRAUDIMO ĮMOKĄ UŽ MANE GALI SUMOKĖTI KITAS ASMUO?

Taip. Tik mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite teisingą mokėjimo pranešimo numerį.

AR TURIU SUMOKĖTI PVM, MOKANT DRAUDIMO ĮMOKĄ?

Ne, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, draudimo įmokos pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos.

KAIP GALIU SUMOKĖTI DRAUDIMO ĮMOKĄ?

Draudimo įmokas galite sumokėti pervesdami pinigus į Mūsų sąskaitas banke.

Jeigu sutartį sudarote per Mūsų atstovus ar partnerius, draudimo įmokas galite mokėti jų nurodytu būdu.

KAIP GALIU PAKEISTI AR PRATĘSTI JAU SUDARYTĄ DRAUDIMO SUTARTĮ?

Jeigu norite pakeisti jau sudarytą draudimo sutartį arba norite pratęsti jos galiojimo terminą, parašykite Mums prašymą elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt arba Savitarnos portale.

KAIP GALIU NUTRAUKTI AR ATŠAUKTI DRAUDIMO SUTARTĮ?

Atšaukti dar neįsigaliojusią ar nutraukti jau galiojančią draudimo sutartį galite Savitarnos portale arba pateikę Mums prašymą elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt.

KĄ DARYTI, JEIGU GAVAU DRAUDIMO DOKUMENTUS SU KLAIDINGAI NURODYTA INFORMACIJA?

Tuo atveju, jeigu po sutarties sudarymo Jus pasieks draudimo dokumentai su klaidingai nurodyta tam tikra informacija, būtinai Mus apie tai informuokite elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt Tuo atveju, jeigu ši informacija bus svarbi, pvz., draudimo rizikos vertinimui, gali tekti nutraukt sudarytą sutartį ir sudaryti naują. Kitu atveju, tiesiog ištaisysime klaidą ir atsiųsime Jums teisingus dokumentus.

KĄ TURIU DARYTI, JEIGU PADIDĖJA MANO RIZIKA?

Jeigu atsirado bent viena iš padidintos rizikos sąraše esančių rizikų, būtinai Mus apie tai informuokite elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt.

AR TURIU MOKĖTI UŽ DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMĄ?

Ne, draudimo sutarties nutraukimas Jums papildomai nekainuos. Tačiau nutraukiant sutartį Mes turėsime teisę išskaičiuoti iš Jums grąžintinos nepanaudotos draudimo įmokos dalies Mūsų patirtas sutarties administravimo išlaidas, kurių suma ar procentinė dalis nurodoma kiekvieno draudimo produkto taisyklėse arba draudimo sutartyje.

KAIP GAUTI SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ DRAUDIMO ĮMOKAI?

Tuo atveju, jeigu Jūsų įmonei reikalinga sąskaita faktūra už draudimo paslaugas, pateikite jam draudimo liudijimą. Pagal galiojančius teisės aktus, jis yra prilyginamas sąskaitai faktūrai, pagal kurią išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis.

PRIVALOMASIS

AR PRIVALAU SU SAVIMI VEŽIOTIS DRAUDIMO DOKUMENTUS?

Jeigu važinėjate Lietuvoje, tokio reikalavimo nėra. Tačiau vykstant į užsienį būtinai turėkite su savimi atspausdintus draudimo liudijimą bei žaliąją kortelę.

KAS PRIVALO APSIDRAUSTI PRIVALOMUOJU VAIRUOTOJŲ DRAUDIMU?

Jeigu turite Lietuvoje registruotą ar skirtą registravimui transporto priemonę (nesvarbu, ar tai lengvasis automobilis, ar motociklas, ar traktorius ar kt.) arba esate sudaręs lizingo (ar kitokią panašaus pobūdžio) sutartį dėl finansavimo transporto priemonės įsigijimui, tuomet privalote apdrausti savo bei kitų asmenų, kurie valdys Jūsų transporto priemonę, civilinę atsakomybę.

AR PRIVALAU PRANEŠTI DRAUDIKUI, JEI PASIKEITĖ TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKAS?

Pasikeitus transporto priemonės savininkui (pvz. kai automobilis yra parduotas), Jūs ir naujasis savininkas privalote Mus informuoti nedelsiant, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo transporto priemonės perleidimo. Prašome kreiptis elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt arba telefonu 19 001.

KAS YRA ŽALIOJI KORTELĖ IR KAIP GALIU JĄ GAUTI?

Tuo atveju, jeigu apdrausta transporto priemone keliausite į užsienį, tam, kad nereikėtų kiekvienoje aplankytoje šalyje draustis atskiru privalomuoju vairuotojų draudimu, Jums gali būti išduodama Žalioji kortelė, kuri patvirtina, kad Jūsų transporto priemonės valdytojų civilinė atsakomybė yra apdrausta. Žalioji kortelė yra išduodama kartu su kitais Jūsų draudimo dokumentais. Keliaudami į užsienį nepamirškite jos atsispausdinti – nuo 2020-07-01 įsigaliojus naujiems Žaliosios kortelės blankams tai galite padaryti patys ant balto A4 formato popieriaus lapo.

KAIP APDRAUSTI TRANSPORTO PRIEMONĘ, KURIOS SAVININKAS NETURI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO?

Jei norite apdrausti transporto priemonę, kurios savininkas neturi vairuotojo pažymėjimo, Mūsų savitarnos portale prie laukelio Vairuotojo pažymėjimo išdavimo data nurodykite jauniausio valdytojo stažą.

KAS APDRAUDŽIAMA PRIVALOMUOJU VAIRUOTOJŲ DRAUDIMU?

Jūsų bei kitų Jūsų transporto priemonę valdančių (vairuojančių) asmenų civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis. Tai yra, jeigu Jūsų transporto priemone bus padaryta žala kitų asmenų turtui, sveikatai, gyvybei ar kitaip pažeisti jų teisėti interesai, Mes už Jus šią žalą atlyginsime.

KĄ DARYTI, JEI PASIKEITĖ MANO TRANSPORTO PRIEMONĖS VALSTYBINIS NUMERIS?

Pasikeistus transporto priemonės valstybiniam numeriui, susisiekite su Mumis elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt ir Mes Jums atsiųsime atnaujintus draudimo dokumentus.

KĄ REIŠKIA PADIDINTA RIZIKA?

Sudarydami draudimo sutartį, privalote Mums pranešti apie transporto priemonės naudojimo paskirtį. Jei transporto priemonė bus naudojama asmeninėms reikmėms – tai Standartinė rizika. Nestandartine draudimo rizika laikomas transporto priemonės naudojimas: Taksi arba pavėžėjimo paslaugų teikimui; Mokamam keleivių ar krovinių pervežimui; Saugos paslaugų teikimui; Gaisrinės paslaugų teikimui; Policijos paslaugų teikimui; Greitosios medicininės pagalbos paslaugų teikimui; Maršrutinio taksi paslaugų teikimui; Trumpalaikei (iki 6 mėnesių trukmės) nuomai ar nuomai su vairuotoju; Skysto kuro, dujų ar cheminių medžiagų pervežimui; Mokymui vairuoti. Šiuo atveju taip pat būtina pažymėti, kad apdraustą transporto priemonę valdys stažo neturintis valdytojas Jei nežinote ar abejojate dėl transporto priemonės naudojimo paskirties, susisiekite su mumis elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt arba telefonu 19 001 ir Mes Jums suteiksime visą reikiamą informaciją.

AR GALIU APDRAUSTI NEĮREGISTRUOTĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ?

Taip. Prašome kreiptis elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt ir Mes suteiksime Jums visą reikalingą informaciją.

KASKO

AR PRIVALAU PATEIKTI DRAUDŽIAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOTRAUKAS?

Taip. Sudarant draudimo sutartį, Jūs turite pateikti transporto priemonės, kurią ketinate apdrausti, nuotraukas. Kviečiame pasinaudoti fotografavimo instrukcija, kurią rasite čia.

KĄ REIŠKIA PADIDINTA RIZIKA?

Sudarydami draudimo sutartį, privalote Mums pranešti apie transporto priemonės naudojimo paskirtį. Jei transporto priemonė bus naudojama asmeninėms reikmėms – tai Standartinė rizika. Nestandartine draudimo rizika laikomas transporto priemonės naudojimas: Taksi arba pavėžėjimo paslaugų teikimui; Mokamam keleivių ar krovinių pervežimui; Saugos paslaugų teikimui; Gaisrinės paslaugų teikimui; Policijos paslaugų teikimui; Greitosios medicininės pagalbos paslaugų teikimui; Maršrutinio taksi paslaugų teikimui; Trumpalaikei (iki 6 mėnesių trukmės) nuomai ar nuomai su vairuotoju; Skysto kuro, dujų ar cheminių medžiagų pervežimui; Mokymui vairuoti. Šiuo atveju taip pat būtina pažymėti, kad apdraustą transporto priemonę valdys stažo neturintis valdytojas Jei nežinote ar abejojate dėl transporto priemonės naudojimo paskirties, susisiekite su mumis el.paštu pardavimai@balcia.lt arba telefonu 19 001 ir Mes Jums suteiksime visą reikiamą informaciją.

AR DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO ATVEJU MAN VISADA BUS TAIKOMA SUTARTYJE NUMATYTA IŠSKAITA ?

Bendra taisyklė – taip, tačiau draudimo taisyklėse ar draudimo liudijime gali būti numatytos išimtys.

AR NORINT PRATĘSTI GALIOJANČIĄ SUTARTĮ, TURIU DAR KARTĄ ATSIŲSTI NUOTRAUKAS?

Ne. Tačiau ši sąlyga galioja tik tuomet, jeigu transporto priemonės draudimo apsauga galiojo nenutrūkstamai. Pvz., jeigu Jūsų draudimo sutartis baigia galioti 2020-08-31, tuomet nauja sutartis turi įsigalioti ne vėliau kaip 2020-09-01.

KOKIOS RIZIKOS APDRAUDŽIAMOS?

Sudarydami KASKO draudimo sutartį, Jūs turite galimybę apdrausti transporto priemonę visų rizikų draudimą su aiškiai išvardintomis išimtimis. Papildomai galite apdrausti vairuotoją bei kartu vykstančius keleivius draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, pasirinkti pagalbos kelyje paslaugą ar apdrausti papildomą (ne gamyklinę) įrangą.

AR GALIU APDRAUSTI NEĮREGISTRUOTĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ?

Taip. Prašome kreiptis elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt ir Mes suteiksime Jums visą reikalingą informaciją.

KAS APDRAUDŽIAMA KASKO DRAUDIMU?

Šiuo draudimu, pagal galiojančias draudimo taisykles ar kitas Mūsų susitartas sąlygas, apdrausime Jūsų nuosavybės teise ar pagal finansavimo sutartį (pvz., lizingo) valdomą transporto priemonę nuo Jūsų pasirinktų rizikų. Atkreipiame dėmesį, kad draudžiame tik gamyklinės komplektacijos, t.y., tokios komplektacijos ir įrangos, kokia buvo jos išleidimo į apyvartą metu, transporto priemonę, tad apie visus vėliau įsigytus ar sumontuotus priedus, kuriuos pageidausite apdrausti, kviečiame informuoti Mus elektroniniu paštu pardavimai@balcia.lt.

KELIONĖ

ESU UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIETIS, TURINTIS LAIKINĄ LEIDIMĄ GYVENTI LIETUVOJE. AR GALIU APSIDRAUSTI KELIONIŲ DRAUDIMU?

Taip, Jums būtina apsidrausti, norint gauti būtiną medicininę pagalbą. Mums bus reikalinga Jūsų tapatybę ir laikiną leidimą gyventi patvirtinantys dokumentai. Prašome susisiekti el. paštu pardavimai@balcia.lt arba trumpuoju numeri 19 001.

AR APIE KELIONĖS TIKSLĄ TURIU INFORMUOTI SUDARANT KELIONIŲ DRAUDIMO SUTARTĮ?

Taip. Jei planuojate kelionėje aktyviai praleisti laiką (užsiimti slidinėjimu, nardymu), dalyvauti oficialiose varžybose ( futbolas, krepšinis ir kt.), studijuoti ar važiuoti dirbti, tai būtina pažymėti sudarant kelionių draudimo sutartį.

KAS APDRAUDŽIAMA KELIONIŲ DRAUDIMU ?

Kelionės draudimu Jūs galite apsidrausti nuo nenumatytų finansinių nuostolių, susijusių su gydymo išlaidomis, jei dingtų ar vėluotų bagažas, žalos padarytos tretiems asmenims, nutrūkusios kelionės, bei kelionės metu prarastų dokumentų.

KADA ĮSIGYTI KELIONIŲ DRAUDIMĄ ?

Kelionės draudimu rekomenduojame pasirūpinti iš anksto, bet ne vėliau nei išvykimo dieną. Jei sutarties sudarymo dieną esate išvykęs iš Lietuvos, kelionės draudimo sutarties sudaryti negalėsite.

EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĖ (ESDK). AR JOS PAKANKA KELIAUJANT?

Laikinai nuvykę į bet kurią Europos sąjungos šalį ir turėdami Europos sveikatos draudimo kortelę, Jums bus suteikta tik būtinoji medicininė pagalba. Kitas galimas išlaidas, kaip transportavimą į gydymo įstaigą, repatriaciją, pragyvenimo užsienyje išlaidas, priemokas, papildomus mokesčius ir kt. turėsite padengti patys.

AR KELIAUJANT PRIVALOMA TURĖTI SPAUSDINTĄ DRAUDIMO LIUDIJIMĄ?

Rekomenduojame turėti tiek spausdintus kelionės draudimo dokumentus kartu su visais kelionės dokumentais, tiek ir skaitmeninį jų variantą Jums patogioje laikmenoje. Atsitikus įvykiui visada turėsite prie savęs Polisą ir atmintinę, kurioje nurodyta visa reikalinga informacija atsitikus įvykiui. Ši informacija taip pat prieinama Savitarnos portale.

CITY COMBO

JEI NUKRITAU NUO TRANSPORTO PRIEMONĖS, PATYRIAU TRAUMĄ IR TURIU BŪTI PAGULDYTAS Į LIGONINĘ, CITY COMBO DRAUDIMAS PADENGIA TOKIUS NUOSTOLIUS?
Mūsų draudimas apima patirtas traumas, kilusias naudojantis apdrausta Transporto priemone.
KOKIU DIDŽIAUSIU GREIČIU GALIU VAŽIUOTI SAVO TRANSPORTO PRIEMONE, KAD BŪČIAU TIKRAS, JOG MANO DRAUDIMAS APIMA BET KOKIĄ ŽALĄ AR NELAIMINGUS ATSITIKIMUS?

Didžiausias greitis visada yra tas, kurį konkrečiai transporto priemonei nustato valstybėje galiojančios taisyklės.

JEI MANO VAIKAS VAŽIUOJA SU MANO APDRAUSTA TRANSPORTO PRIEMONE IR PATENKA Į AVARIJĄ, AR DRAUDIMO APSAUGA GALIOS?

Taip, mūsų draudimas padengia nuostolius apdraustai transporto priemonei.

AR DRAUDIMAS ATLYGINS NUOSTOLIUS, JEI VAŽIUOJANT AKMUO ARBA KOKS NORS AŠTRUS DAIKTAS PRAMUŠ PADANGĄ?

Vieną kartą per draudimo laikotarpį mes išmokėsime žalos atlyginimą iki draudimo polise nurodytos draudimo sumos dydžio tuo atveju, jei įvyktų nelaimingas atsitikimas, dėl kurio būtų padaryta žala apdraustajai transporto priemonei, t. y. atlyginsime nuostolius dėl susidūrimo su kitu dviračiu, transporto priemone, kliūtimi, pėsčiuoju, gyvūnu ar kitu objektu. 

AR DRAUDIMO APSAUGA APIMA APGADINIMUS IR EISMO ĮVYKIUS TIK MIESTE, AR IR UŽ MIESTO RIBŲ (KAIMO VIETOVĖJE, MIŠKE, PRIE EŽERO IR (ARBA) UPĖS, PAŽINTINIAME TAKE IR KT.)?

Mūsų draudimo apsauga apima draudžiamuosius įvykius, kurie įvyko Lietuvos Respublikos teritorijoje.

AR DRAUDIMAS ATLYGINS NUOSTOLIUS, JEI ĮVAŽIAVĘS Į KELYJE ESANČIĄ DUOBĘ SUDAUŽYSIU ARBA APGADINSIU SAVO TRANSPORTO PRIEMONĘ?

Vieną kartą per draudimo laikotarpį mes išmokėsime žalos atlyginimą iki draudimo polise nurodytos draudimo sumos dydžio tuo atveju, jei įvyktų nelaimingas atsitikimas, dėl kurio būtų padaryta žala apdraustajai transporto priemonei, t. y. atlyginsime nuostolius dėl susidūrimo su kitu dviračiu, transporto priemone, kliūtimi, pėsčiuoju, gyvūnu ar kitu objektu. 

JEI NAUDODAMAS TRANSPORTO PRIEMONĘ APGADINSIU KITŲ ASMENŲ TURTĄ, DRAUDIMAS ATLYGINS?
Taip, draudimas apima tokius atvejus.
JEI SU SAVO TRANSPORTO PRIEMONE ATSITRENKIAU Į KĄ NORS (ASMENĮ AR GYVŪNĄ), AR DRAUDIMAS GALIOS?
Taip, mūsų draudimas apima tokius atvejus.
JEI MANO VAIKAS VAŽIUOJA SU MANO APDRAUSTA TRANSPORTO PRIEMONE IR JĄ APGADINA, AR DRAUDIMO APSAUGA GALIOS?

Taip, mūsų draudimas padengia tokius nuostolius.

AR DRAUDIMAS ATLYGINS NUOSTOLIUS JEI MANO TRANSPORTO PRIEMONĖ BUS PAVOGTA IŠ MANO KIEMO, LAIPTINĖS, NAMO ARBA BUTO?

Mūsų draudimas apima vagystės riziką, jei ją neteisėtai įvykdė trečiosios šalys:

  • įeinant į uždaras patalpas su akivaizdžiais įsibrovimo požymiais - laužant, mechaniškai sugadinant kliūtis ar sugadinant spynas, įrengtas siekiant apriboti neteisėtą patekimą į patalpas.
  • sulaužydami, mechaniškai sugadindami ar atjungdami apsauginius užraktus, kuriais Transporto priemonė yra pritvirtinta prie stacionaraus objekto, sujungto su žeme ar pastatu.

JUNIOR

KOKIO AMŽIAUS VAIKĄ GALIMA APDRAUSTI JUNIOR DRAUDIMU?

Junior draudimu galime apdrausti vaikus iki 17 metų amžiaus (imtinai).

AR GALIMA ĮSIGYTI POLISĄ TRUMPESNIAM NEI VIENIERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI?

Rekomenduojame pirkti metinį draudimą, tačiau galite įsigyti Junior draudimą ir trumpesniam laikotarpiui.

AR GALIOJA DRAUDIMAS SPORTO VARŽYBŲ IR TRENORUOČIŲ METU?

Taip, draudimas galioja sporto varžybų, treniruočių metu be jokių sporto šakų apribojimų.

KĄ DARYTI ATSITIKUS ĮVYKIUI?

Atsitikus nelaimingam atsitikimui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, kreipkitės į Gydymo įstaigą, kur bus suteikta medicininė pagalba, ir vykdykite visus gydytojo nurodymus. Apie įvykusią žalą ir patirtą nuostolį praneškite Mums raštu ne vėliau kaip per 30 dienų, o Apdraustojo mirties atveju - ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įvykio dienos.

DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

KUR KREIPTIS NUKENTĖJUS NUO UŽSIENYJE REGISTRUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS?

Pretenziją galite pateikti tiesiogiai kaltos transporto priemonės užsienio draudikui arba šio draudiko atstovui Lietuvoje. Jeigu užsienio draudikas neturi paskirto atstovo Lietuvoje žaloms administruoti, tuomet įvykus įvykiui į bet kurią Privalomąjį vairuotojų draudimą siūlančią draudimo bendrovę Lietuvoje, jeigu įvykis įvyko užsienyje, prašome kreiptis į Biurą (www.cab.lt).

KĄ DARYTI, JEIGU VIS DAR TURIU KLAUSIMŲ DĖL PAKAITINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO?

Jeigu neradote atsakymo į Jums rūpinus klausimus, drąsiai kreipkitės į Mus telefonu 19001, palikite specialistams žinutę arba rašykite el. paštu zalos@balcia.lt nurodant savo bylos numerį arba transporto priemonės valstybinį numerį. Mūsų specialistai su Jumis susisieks ir kartu išsiaiškinsime visus kilusius neaiškumus. 

KO TURĖČIAU TIKĖTIS PATEIKUS PRAŠYMĄ DĖL PAKAITINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS?

Mūsų specialistas susipažinęs su Jūsų prašymu ir pateiktais dokumentais kaip įmanoma greičiau Jūsų pageidaujamu būdu susisieks su Jumis suderinti tolesnius veiksmus.

KAIP TURĖČIAU PRANEŠTI APIE DRAUDŽIAMĄJĮ ĮVYKĮ?

Pranešti apie įvykį galite Jums patogiausiu būdų: užpildyti elektroninę pranešimo formą, kurią rasite- čia; skambinant mums telefonu- 19 001 (skambinant iš užsienio +370 52 119 119) apie kelionės metu įvykusį skubų įvykį kviečiame pranešti mūsų partneriams UAB „OPS.LT“, tel. +370 5 2 404 404 arba el.paštu balcia@ops24.eu.

KAIP TURĖČIAU INFORMUOTI, KAD MAN REIKIA PAKAITINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS?

Tiesiog pateikite Mums laisvos formos prašymą dėl transporto priemonės nuomos poreikio elektroniniu paštu zalos@balcia.lt arba telefonu 19001. Nepamirškite nurodyti priežastį, kodėl pakaitinė transporto priemonė Jums yra būtina.

KAS APMOKĖS NUOMOS IŠLAIDAS IR KOKIUS DOKUMENTUS PASIBAIGUS NUOMAI TURIU PATEIKTI?

Už nuomos laikotarpį galite susimokėti patys,  kartu su prašymu atlyginti išlaidas pateikti Mums sąskaitą faktūrą bei apmokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą, o Mes kompensuosime Jūsų patirtus kaštus.

Arba Jūs tiesiog pateikite Mums prašymą už pakaitinės transporto priemonės nuomą mokėti tiesiogiai Mūsų partneriui ar kitai nuomos įmonei.

Atkreiptinas dėmesys, kad atvejais, kai įvykis pripažįstamas nedraudžiamuoju, išlaidas turėsite apmokėti Jūs ir jos nebus kompensuojamos.

AR NUKENTĖJUS EISMO ĮVYKIO METU, MAN BUS ATLYGINTOS KITOS TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS IŠLAIDOS?

Pakaitinės transporto priemonės nuomos išlaidas atlyginsime, jeigu įvykis bus pripažintas draudžiamuoju, o patirtos išlaidos – būtinosiomis. Nors ne visuomet tokios išlaidos yra būtinos, tačiau įprastai tokiais atvejais, kuomet transporto priemonė iki eismo įvykio dienos buvo naudojama darbo funkcijoms atlikti, šeimos poreikiams užtikrinti ar dėl kitų svarbių priežasčių, o dėl eismo įvykio sukeltų apgadinimų tam tikrą laiką negalint jos eksploatuoti, o šiems poreikiams išliekant, laikysime, kad pakaitinės transporto priemonės nuomos išlaidos yra būtinos.

KAIP ŽINOTI, AR TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS IŠLAIDOS TIKRAI BUS APMOKĖTOS?

Jeigu Jūs esate nukentėjęs asmuo dėl draudžiamuoju pripažinto eismo įvykio, pateikėte Mums prašymą, kuriame pagrindėte pakaitinės transporto priemonės poreikį, o transporto priemonės nuomos laikotarpis yra objektyviai pagrįstas, tuomet transporto priemonės nuomos išlaidos bus kompensuotos.

Gali būti, kad  žalos bylos administravimo pradžioje negalėsime nustatyti, ar įvykis bus pripažintas draudžiamuoju, todėl tokiais atvejais plačiau apie sąlygas, kada būtų atlygintos šios išlaidos, būsite informuotas atskirai.

KĄ DARYTI ATSITIKUS EISMO ĮVYKIUI?

- Imkitės visų įmanomų priemonių įvykio pasekmėms sumažinti (suteikite pirmąją pagalbą, apsaugokite turtą, užkirskite kelią gaisro plitimui ir pan.). - Priklausomai nuo įvykio aplinkybių, apie jį kuo skubiau praneškite pagalbos tarnybai telefonu 112 arba, jeigu įvykis atsitiko už Lietuvos ribų – policijai.

KURIAM LAIKOTARPIUI GALIU GAUTI PAKAITINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ?

Pakaitinės transporto priemonės nuomos išlaidos kompensuojamos Jūsų apgadintos transporto priemonės remonto laikotarpiui, prieš tai su Mumis suderinus remonto darbų sąmatą. Tuo atveju, jeigu Jūsų transporto priemonė yra nevažiuojanti, tuomet papildomai kompensuojamos pakaitinio automobilio išlaidos, susidariusios dar iki remonto pradžios.

Nustačius, jog Jūsų transporto priemonės remontas yra netikslingas, pakaitinio automobilio nuomos išlaidas kompensuosime iki draudimo išmokos už sugadintą transporto priemonę išmokėjimo datos.

KUR GALĖČIAU NUOMOTIS TRANSPORTO PRIEMONĘ?

Jūsų patogumui, galime pasiūlyti pasinaudoti Mūsų partnerių paslaugomis ir nuomotis transporto priemonę pas juos - tokiu atveju Jums neteks rūpintis, ar įkainiai ir suteikta transporto priemonė nuomos laikotarpiu atitinka visas nustatytas sąlygas.

Jeigu renkatės transporto priemonę nuomai kitose trumpalaikės nuomos paslaugas teikiančiose įmonėse Lietuvoje, svarbu atkreipti dėmesį, kad nuomojama transporto priemonė neturi būti aukštesnės klasės nei Jūsų transporto priemonė ir įkainiai neturi viršyti tame regione vyraujančio vidurkio. 

KADA PRIVALAU KVIESTI POLICIJĄ?

- Jeigu nesutariate su kitu (-ais) eismo dalyviu (-iais) dėl eismo įvykio aplinkybių ir/ar atsakomybės; - Jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus; - Jeigu nėra žinomas nukentėjusio turto savininkas (kai Jūs esate įvykio kaltininkas); - Jeigu nėra žinomas įvykį sukėlęs asmuo (kai Jūs esate nukentėjęs); - Jeigu buvo įvykdyta vagystė iš transporto priemonės ar pavogta pati transporto priemonė; - Jeigu transporto priemonei ar turtui buvo padaryta žala trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais.

KADA PILDYTI DEKLARACIJĄ?

Jeigu įvykus eismo įvykiui nėra aplinkybių, dėl kurių būtina kviesti policiją, o eismo įvykio dalyviai sutinka dėl atsakomybės ir įvykio aplinkybių, galite pildyti eismo įvykio deklaraciją.

KOKIUS DOKUMENTUS PRIVALAU PATEIKTI, JEIGU ESU EISMO ĮVYKIO KALTININKAS?

eismo įvykio deklaraciją arba, jeigu turite, kitą atsakomybę ir įvykio aplinkybes patvirtinantį dokumentą (pvz., policijos pažymą);

vairuotojo pažymėjimo kopiją; - nuotraukas, vaizdo medžiagą iš įvykio vietos (jeigu turite);

informaciją apie liudininkus ir kitą turimą reikšmingą informaciją įvykio aplinkybių tyrimui.

KUR KREIPTIS NUKENTĖJUS NUO NEAPDRAUSTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS?

Jeigu įvykis įvyko Lietuvoje ir eismo įvykio kaltininko transporto priemonė yra neapdrausta Privalomuoju vairuotojų draudimu, tuomet galite kreiptis į bet kurią Privalomąjį vairuotojų draudimą siūlančią draudimo bendrovę Lietuvoje, kuri, Biuro vardu, administruos žalos bylą. Jeigu įvykis bus pripažintas draudžiamuoju, tuomet ta pati draudimo bendrovė išmokės draudimo išmoką.

KĄ DARYTI JEIGU NETURIU POPIERINĖS EISMO ĮVYKIO DEKLARACIJOS?

Jeigu eismo įvykis įvyko Lietuvoje įvykio vietoje pildykite elektroninę deklaraciją. Ją galite pildyti mobiliajame įrenginyje (telefone) atsidarę šią nuorodą: https://draudimoivykiai.lt.

Jeigu įvykis įvyko užsienyje, nubraižykite eismo įvykio schemą ir kuo aiškiau aprašykite įvykio aplinkybes. Nurodykite eismo įvykio dalyvius, transporto priemones, liudininkus (jeigu yra), atsakingą asmenį ir viską patvirtinkite visų eismo įvykio dalyvių parašais.

KOKIUS PAPILDOMUS DOKUMENTUS TURIU PATEIKTI, JEIGU BUVAU SUŽALOTAS EISMO ĮVYKIO METU IR PATYRIAU GYDYMO IŠLAIDAS?

Jeigu prašote atlyginti išlaidas, susijusias su sveikatos grąžinimu pvz.: vaistų, slaugos reikmenų, mokamų procedūrų ir panašiai, turite pateikti jų įsigijimą ir faktą įrodančius dokumentus, pvz., čekius, sąskaitas faktūras ir pan.

KOKIUS DOKUMENTUS PRIVALAU PATEIKTI JEIGU BUVAU SUŽALOTAS EISMO ĮVYKIO METU?

Visais atvejais privalote pateikti detalų išrašą iš gydymo įstaigos, kuriame turi būti įvardinta diagnozė bei atspindėti Jūsų dabartinė sveikatos būklė po traumos ir jai skirtas gydymas, gydymo laikotarpis bei įvardinti galimi liekamieji reiškiniai; Jums pateikus sutikimą dėl sveikatos asmens duomenų tvarkymo, šio išrašo iš gydymo įstaigos Mes galime prašyti patys.

JEIGU ESU EISMO ĮVYKIO KALTININKAS, AR PRIVALAU PRANEŠTI APIE EISMO ĮVYKĮ?

Taip. Pranešti apie eismo įvykį, kai esate kaltininkas, privalote per 3 darbo dienas visais atvejais, išskyrus, jeigu įvykio vietoje buvo pildyta elektroninė eismo įvykio deklaracija https://draudimoivykiai.lt/.

KUR GALIU PATEIKTI DOKUMENTUS DĖL DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO?

Jeigu pranešimą apie įvykį registruosite mūsų svetainėje, tuomet turėsite galimybę prikabinti visus turimus dokumentus pranešimo formoje; Jeigu turite papildomus dokumentus ar prašymus prie registruoto įvykio, arba įvykį registravote telefonu- pateikite mums el. paštu: zalos@balcia.lt.

KAIP TURĖČIAU ELGTIS, JEIGU KILO POREIKIS PAKAITINEI TRANSPORTO PRIEMONEI PAGAL MANO GALIOJANČIĄ KASKO DRAUDIMO SUTARTĮ?

Jeigu esate pasirinkęs Pagalbos kelyje paslaugą pagal savo KASKO draudimo sutartį, tuomet pakaitinė transporto priemonė Jums bus suteikta pagal konkrečioje draudimo sutartyje nustatytas sąlygas.

DRAUDIMO ŽODYNĖLIS

IŠSKAITA

Suma, kuri kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju yra išskaitoma iš Jums, kiekvienam Apdraustajam ar Naudos gavėjui mokėtinos draudimo išmokos. Priklausomai nuo pasirinktos draudimo rizikos draudimo sutartyje ji gali būti nurodoma konkrečia suma ir (ar) procentu nuo apskaičiuoto nuostolio sumos.

DRAUDIMO SUMA

Draudimo sutartyje nurodyta arba joje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka. Draudimo suma nustatoma kiekvienam Apdraustajam ir kiekvienai pasirinktai draudimo rizikai. Draudimo suma mažinama išmokėtų draudimo išmokų dydžiu kiekvienam Apdraustajam. Draudimo sutartyje gali būti numatytos išimtys.

DRAUDIMO RIZIKA

Tikėtinas ir nuo Apdraustojo valios nepriklausantis pavojus, kuris gresia Apdraustojo turtiniams interesams, susijusiems su jo gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.

DRAUDIMO LIUDIJIMAS arba POLISAS

Mūsų išduodamas, Jūsų pasirinkimu, atspausdintas arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinantis draudimo sutarties sudarymas. Neretai vadinamas tiesiog „polisu“.

DRAUDIKAS arba MES

Draudimo veiklos licenciją turinti ir Lietuvos Respublikoje veikianti bendrovė – Balcia Insurance SE, veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą.

SAVITARNOS PORTALAS

Mūsų valdoma interneto svetainė www.balcia.lt.

PRIVALOMASIS VAIRUOTOJŲ DRAUDIMAS

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.

NAUDOS GAVĖJAS

Jūsų arba Apdraustojo paskirtas ir Draudimo sutartyje nurodytas asmuo, turintis teisę draudžiamojo įvykio atveju gauti draudimo išmoką.

KORESPONDENTAS

Mūsų partneris užsienyje, kuris, Privalomojo vairuotojų draudimo atveju, padeda Mums greičiau suadministruoti draudžiamuosius įvykius, įvykusius užsienio valstybėje.

NELAIMINGAS ATSITIKIMAS

Staigus, netikėtas, nepriklausantis nuo Apdraustojo valios įvykis, įvykęs Apdraustajam Draudimo sutarties galiojimo metu, kai buvo padaryta žala Apdraustojo gyvybei ar sveikatai.

KASKO

Savanoriškas transporto priemonių draudimas.

DRAUDĖJAS arba JŪS

Fizinis arba juridinis asmuo, kuris kreipėsi į Mus ar Mūsų atstovą dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Mes pasiūlėme sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su Mumis.

APDRAUSTASIS

Draudimo sutartyje aiškiai įvardintas asmuo, kurio gyvenime įvykus draudžiamajam įvykiui Mes privalome mokėti draudimo išmoką.

DRAUDIMO TAISYKLĖS

Mūsų parengtos Draudimo sutarties standartinės sąlygos. Jos skelbiamos interneto svetainėje www.balcia.lt.

DIDELIS NEATSARGUMAS

Apdraustojo veiksmai (veikimas ir (ar) neveikimas), kurių jis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų, nebūtų padaręs.

BIURAS

Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindu įsteigtas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras. Plačiau apie jo veiklą galite rasti www.cab.lt .

ASISTAVIMO BENDROVĖ

Mūsų partneris, kuris, kelionių draudimo žalos atveju Jums ir (ar) Apdraustajam padės operatyviau išspręsti visus kilusius klausimus. Tai taip pat Mūsų partneris, kuris padės Jums eismo įvykio ar transporto priemonės gedimo atveju, jeigu būsite užsisakę Pagalbos kelyje paslaugą.

DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS

Draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Mes privalome mokėti draudimo išmoką

NAMŲ DRAUDIMAS

Ar turto draudimo apsauga galioja paspirtukui/motoroleriui/motociklui?

Mes padengsime nuostolius: motorizuotiems dviračiams, paspirtukams ir invalido vežimėliams iki 25 AG, iki 5 m ilgio valtims ir iki 25 AG valčių varikliams, saugomiems ir laikomiems užrakintiems draudimo adresu.

Ar turto apsauga galioja statybų , būsto remonto metu?

Suteikiame draudimo apsaugą statybos ir remonto darbų metu , jei tokiems apdrausto objekto darbams nereikalingas statybos/ rekonstrukcijos leidimas pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus.

Ar galiu sudaryti draudimo sutartį ilgiau nei 1 metams? Pvz. Būsto paskolos laikotarpiui?

Draudimo sutartis gali būti sudaryta vieneriems metams, o paskui kiekvienais metais mes pateiksime sutarties atnaujinimą.

Ar galiu apdrausti nuomojamą būstą?

Taip, galite apdrausti butą ar namą, jei jis yra išnuomotas. Prieš sudarydami polisą, tiesiog praneškite apie tai.

Ar turto draudimo apsauga galios jei namuose nuostolių pridarė naminiai gyvūnai?

Mes padengsime visus nuostolius, kuriuos sukelia augintiniai, jei draudiminis įvykis yra susijęs su gaisro ar stiklo dūžio rizika.

Jei esu turto bendrasavininkas, ar reikalingas kito bendrasavininko raštiškas sutikimas turto draudimo sutarčiai sudaryti?

Visą Turtą galite apdrausti patys, nereikia rašytinio bendraturčio sutikimo.

Ar turto draudimo apsauga galios atostogų metu išvykus iš namų?

Taip, turto draudimas galioja turtui, kuris lieka draudimo vietoje atostogų metu, ir mes netgi draudžiame turtą, kurį pasiimate su savimi atostogų, verslo kelionių ar bet kokio kito tipo trumpų kelionių metu.

Kas yra padidinta rizika turto draudimo atveju?

Padidintos rizikos atvejai: kai jūsų turtas yra negyvenamas, yra iš medžio ar rąstų konstrukcijos, nuomojamas, neturi priešgaisrinių ar signalizacijos sistemų. Apie tai turite informuoti mus prieš sudarant sutartį.

vis dar turite

klausimų?

susisiekite su mumis dabar! Mes norime jums padėti!