VARTOTOJŲ GINČAI SU FINANSŲ RINKOS DALYVIU

Kiekvienas Balcia Insurance SE klientas turi teisę teikti siūlymus ar skundus, susijusius su Balcia Insurance SE teikiamomis draudimo paslaugomis.

Pasiūlymų teikimas

Jeigu turite kokių nors pasiūlymų, susijusių su mūsų teikiamų draudimo paslaugų tobulinimu, galite mums juos pateikti bet kokiu Jums patogiu būdu. Remdamiesi sąžininga bei skaidria politika kiekvieno kliento atžvilgiu, atsakymą Jums pateiksime ta pačia forma, kaip ir gautas pasiūlymas, nebent aiškiai įvardinsite, kad atsakymo gauti nepageidaujate.

Skundų teikimas

Jeigu turite pretenzijų dėl mūsų teikiamų paslaugų, galite pateikti rašytinį (paštu, elektroniniu paštu ar faksu) skundą tiesiogiai Balcia Insurance SE Lietuvos filialui žemiau nurodytais kontaktiniais duomenis. Žodiniai skundai lygiagrečiai taip pat turi būti pateikti raštu Jūsų paties ar, Jūsų prašymu, mūsų darbuotojo. Antruoju atveju, surašytą skundą paprašysime Jūsų pasirašyti, patvirtinant skundo turinį. Skundo teikimas Jums nieko papildomai nekainuos.

Reikalavimai skundui

Rašydami skundą būtinai atkreipkite dėmesį, kad jame būtų nurodyta ši privaloma informacija:

  • Jūsų vardas ir pavardė (jeigu pildote įmonės vardu – įmonės pavadinimas);
  • identifikaciniai duomenys (draudimo liudijimo numeris ar pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį numeris, ar Jūsų asmens / įmonės kodas);
  • Jūsų kontaktinis adresas (registracijos ar nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, ar elektroninio pašto adresas. Juridinio asmens atveju – registracijos adresas bei elektroninio pašto adresas;
  • kontaktinis telefono numeris;
  • skundo tikslas, susijusios aplinkybės bei reikalavimai;
  • pageidaujamas būdas atsakymui gauti – raštu siunčiant paštu ar elektroniniu paštu (tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome skundą;
  • skundo data ir vieta.

Jeigu skundas teikiamas per atstovą, taip pat prašome pridėti ir dokumentą, pagrindžiantį atstovavimo teisę. Skundas gali būti teikiamas anglų arba lietuvių kalbomis.

Gavę Jūsų skundą, į jį atsakysime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos, nebent teisės aktai numatytų kitaip. Esant sudėtingam ginčui, terminas gali būti pratęstas. Jeigu Jūsų netenkina mūsų atsakymas ir Jūs manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, Jūs turite teisę jas ginti kreipiantis į finansų rinkos priežiūros instituciją – Lietuvos Banką, arba teismą. Daugiau informacijos apie vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčo nagrinėjimo tvarką rasite čia: http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.

Balcia Insurance SE | Lietuva

Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 304498010

T: +370 5 200 0630 E: info@balcia.lt

www.balcia.lt

Finansų rinkos dalyvių priežiūros institucijos

Lietuva

Lietuvos Bankas: www.lb.lt

Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras: www.cab.lt