CITY COMBO DRAUDIMAS

PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ

ĮVYKIO INFORMACIJA

Įvykio aprašymas*

INFORMACIJA APIE APDRAUSTĄJĮ

DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO ATVEJU DRAUDIMO IŠMOKĄ PRAŠAU PERVESTI Į

ĮVYKIO DOKUMENTAI

Pridedamo vieno dokumento dydis neturi viršyti 5 MB, o didžiausias visų dokumentų dydis - 30 MB. Leidžiami rinkmenų tipai: .pdf, .jpg, .doc, .xls, .rar, .zip, .7z, .bmp, .png.

Pridėti dokumentus (išlaidas patvirtinančius dokumentus, medicininį išrašą, apgadinimų nuotraukas)

PRANEŠUSIO ASMENS DUOMENYS