KELIONIŲ PRANEŠIMAS

 

Kelionių draudimas

Pranešimas apie įvykį/Pranešėjo informacija

Įvykio infomacija

Kelionės Osle metu eidama gatve paslydo ir susilaužė koją.

Įvykio dokumentai

Pridedamo vieno dokumento dydis neturi viršyti 5MB, o maksimalus visų dokumentų dydis 30MB.
Leidžiami failų tipai: pdf, jpg, doc, xls, rar, zip, 7z, bmp, png

Draudžiamojo įvykio atveju prašau atlyginti patirtas išlaidas, draudimo išmoką pervedant į banko sąskait:

Sutinku gauti iš Draudiko su žalos byla susijusią informaciją (įskaitant duomenis apie mano sveikatą) ir elektroniniu paštu mano nurodytu elektroninio pašto adresu. Patvirtinu, kad esu informuotas (-a), jog šis mano sutikimas galioja iki jo atšaukimo kreipiantis telefonu 19001, skambinant iš užsienio: +370 5 2119 119 arba el. paštu: sveikata@balcia.lt. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti tvarkomus neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens duomenis.

Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 931 straipsniu, prašome Jūsų sutikimo dėl tarpusavio komunikacijos (įskaitant informacijos, draudimo pasiūlymą, draudimo produkto informacinį dokumentą, draudimo sutartį (jeigu jis bus sudaryta) bei su jos administravimu susiję dokumentai, su draudžiamųjų įvykių administravimu susijusi dokumentacija) vykdymo elektroniniu paštu bei naudojant patvariąją laikmeną (išskyrus popierių) . Jums išreiškus nesutikimą, visa esminė informacija Jums bus teikiama atspausdinta popieriuje ir siunčiama paštu.

Prašome Jūsų sutikimo teikti Jums skirtus pasiūlymus, naujienas apie BALCIA teikiamas paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius, akcijas ar kitą informaciją, taip pat teirautis Jūsų nuomonės apie paslaugas elektroniniu paštu ir (arba) telefonu. Šį sutikimą galėsite bet kuriuo metu atšaukti apie tai mus informavę elektroniniu paštu info@balcia.lt ar telefonu +370 52 000 630.

Patvirtinu, kad susipažinau su Sutikimu dėl informacijos teikimo

Patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo pranešimu