KALTININKO PRANEŠIMAS

 

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas

Pranešimas apie eismo įvykį

Kaip registruotas įvykis? *

Ar buvo sužalotų asmenų?

Ar nukentėjo kitas turtas (ne automobiliai)?

Ar eismo įvykis buvo fiksuotas vaizdo įrašymo įranga?

Informacija apie transporto priemonę

Informacija apie vairuotoją

Informacija apie nukentėjusį eismo įvykio dalyvį

Įvykio dokumentai (pagal sąrašą pateikite turimus dokumentus)

Pridedamo vieno dokumento dydis neturi viršyti 5MB, o maksimalus visų dokumentų dydis 30MB.
Leidžiami failų tipai: pdf, jpg, doc, xls, rar, zip, 7z, bmp, png.


Pranešusio asmens duomenys

Pateikdamas Balcia pranešimą apie įvykį, patvirtinu, kad pateikiau teisingą ir išsamią informaciją, bei sutinku, pagal Balcia pareikalavimą, pateikti papildomus, Balcia prašomus, duomenis, reikalingus išsamiam draudžiamojo įvykio sureguliavimui ir/ar draudimo išmokos paskaičiavimui.

Sutinku, kad visa komunikacija, įskaitant ir dokumentų, duomenų, informacijos gavimą bei teikimą, būtų vykdoma mano nurodytu elektroniniu paštu. Esu informuotas, kad šį savo sutikimą galiu bet kada pakeisti, apie tai pranešdamas Balcia elektroniniu paštu info@balcia.lt. Suprantu, kad turiu teisę nesutikti su duomenų saugojimu patvariojoje laikmenoje ir pranešimą apie įvykį pateikti registruotu paštu adresu Balcia Insurance SE Lietuvos filialas, Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius.

Patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo pranešimu.