Atsitikus įvykiui

 

Atsitikus įvykiui

 

1. Ką daryti atsitikus įvykiui?

1.1. Imkitės visų įmanomų priemonių įvykio pasekmėms sumažinti (suteikite pirmąją pagalbą, apsaugokite turtą, užkirskite kelią gaisro plitimui ir pan.).

1.2. Priklausomai nuo įvykio aplinkybių, apie jį kuo skubiau praneškite pagalbos tarnybai telefonu 112 arba, jeigu įvykis atsitiko už Lietuvos ribų – policijai.

Policiją kviesti būtina šiais atvejais:

 • Jeigu nesutariate su kitu (-ais) eismo dalyviu (-iais) dėl įvykio aplinkybių ir/ar atsakomybės;
 • Jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus;
 • Jeigu nėra žinomas nukentėjusio turto savininkas (kai Jūs esate įvykio kaltininkas);
 • Jeigu nėra žinomas įvykį sukėlęs asmuo (kai Jūs esate nukentėjęs)

1.3. Užpildykite eismo įvykio deklaraciją

 • Visais atvejais, išskyrus nurodytus 1.2 punkte, galite užpildyti eismo įvykio deklaraciją;
 • Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo dalyvių. Visuomet vieną egzempliorių pasilikite sau, o kitus atiduokite kitiems eismo įvykio dalyviams;
 • Kaltininkas privalo pasirašyti, kad sutinka su kalte, tačiau, jeigu nesate tikri dėl kaltės, jos neprisiimkite, mes ištirsime įvykio aplinkybes ir nustatysime atsakingą asmenį;
 • Jeigu neturite eismo įvykio deklaracijos, nubraižykite eismo įvykio schemą ir kuo aiškiai aprašykite įvykio aplinkybes. Nurodykite eismo įvykio dalyvius, transporto priemones, liudininkus (jeigu yra), atsakingą asmenį ir viską patvirtinkite visų eismo įvykio dalyvių parašais.

1.4. Praneškite mums apie įvykį per 3 darbo dienas

 • Susisiekite su mumis telefono numeriu 19001 (skambinant iš užsienio +370 52 119 119);
 • Pranešti apie įvykį taip pat galite užpildydami elektroninę pranešimo formą internetu – čia.

Dokumentai, kuriuos turite mums pateikti pildydami elektroninę pranešimo formą arba teikiant juos elektroniniu paštu zalos@balcia.lt (kai įvykis registruojamas telefonu):

 • Eismo įvykio deklaracija (jeigu pildyta);
 • Policijos pažyma (jeigu kviesta);
 • Eismo įvykio ir pažeidimų nuotraukos;
 • Informacija apie liudytojus (jeigu buvo);
 • Papildoma informacija, kuri gali būti vertinga įvykio administravimui (pvz., aplinkiniai objektai, kelio ženklai, filmavimo kameros ir pan.);
 • Eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės registracijos liudijimo bei įvykio metu šią transporto priemonę vairavusio asmens vairuotojo pažymėjimo kopijos.

 

2. Žalos transporto priemonei administravimo procesas

2.1. Įvykio registracija

2.2. Transporto priemonės apžiūra.

 • Jeigu ketinate remontuoti transporto priemonę, rekomenduojame jos apžiūrą atlikti transporto priemonių remonto įmonėje (servise). Mūsų partnerių servisų kontaktus galite rasti čia.
 • Jeigu pageidausite kompensacijos už patirtą žalą pinigais, tuomet rekomenduojame dėl transporto priemonės apžiūros susisiekti su mumis individualiai.

2.3. Įvykio aplinkybių tyrimas

2.4. Nuostolio įvertinimas

 • Jeigu transporto priemonė buvo apžiūrima servise, būtinai pateikite mums remonto faktą bei apmokėjimą (jeigu apmokėjote patys) patvirtinančius dokumentus (pvz., sąskaita faktūra) ir prašymą perversti draudimo išmoką;
 • Jeigu ketinate remontuoti transporto priemonę servise, su kuriuo Balcia neturi sutarties, tuomet prieš tai būtinai susisiekite su mumis dėl transporto priemonės apžiūros bei išankstinės remonto sąmatos. Po transporto priemonės remonto, būtinai pateikite mums remonto faktą bei apmokėjimą (jeigu apmokėjote patys) patvirtinančius dokumentus (pvz., sąskaita faktūra) ir prašymą perversti draudimo išmoką.

 

3. Žalos atlyginimas

 • Žalos dydis apskaičiuojamas, remiantis galiojančiais teisės aktais, Jūsų draudimo sutarčiai taikomomis draudimo taisyklėmis bei pačia draudimo sutartimi.
 • Jūsų pageidavimu, draudimo išmoką išmokėsime pagal mūsų pasitelkto eksperto apskaičiuotą žalos sąmatą arba pagal remontą atlikusio serviso sąskaitą faktūrą. Jeigu transporto priemonė pripažinta neremontuotina (t.y., jos remonto išlaidos siekia ar viršija 75 proc. pačios transporto priemonės rinkos vertės įvykio dienai), mokėdami draudimo išmoką jos dydį apskaičiuosime, remdamiesi sunaikintos transporto priemonės rinkos verte iki įvykio ir jos likutine verte po įvykio.
 • Jeigu nepageidaujate transporto priemonės remontuoti, atlyginsime mūsų paskaičiuotas būtinąsias turto remonto išlaidas, reikalingas sugadinto turto atkūrimui.
 • Sprendimą dėl draudimo išmokos priimsime per įmanomai greičiausią terminą, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų dokumentų, reikalingų žalos administravimui, gavimo dienos. Tokiu atveju, jeigu per šį terminą sprendimo priimti negalėsime, apie įvykio tyrimo eigą ir priežastis dėl sprendimo nepriėmimo informuosime Jus raštu.
 • Priėmus sprendimą dėl draudimo išmokos, ją pervesime į turto savininko ar kito asmens, apie kurį raštu mums praneš turto savininkas, sąskaitą banke. Jeigu transporto priemonė remontuota servise, draudimo išmoka bus pervedama darbus atlikusiam servisui.
 • Tuo atveju, jeigu turite papildomų klausimų ar abejonių, visuomet kreipkitės telefono numeriu 19001 (skambinant iš užsienio +370 52 119 119) arba elektroniniu paštu zalos@balcia.lt.